Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 geldt de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet dat de privacy in alle landen van de EU gelijk stelt.
De AVG vervangt de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Wat houdt dit nieuwe wet in voor u privacy bij Gré Bowen Therapie Sportmassage?

Doel van het bijhouden van een cliëntendossier

Voor een goede behandeling is het nodig dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook kan er in het dossier gegevens opgenomen worden die voor uw behandeling nodig zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij uw huisarts.

Privacy op uw dossier

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingspicht( beroepsgeheim).

Andere doelen van het cliëntendossier

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijden intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats;
 • Uw geboortedatum;
 • Zorgverzekeraar en Zorgverzekeraarsnummer;
 • De datum van de behandeling;
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals (bijvoorbeeld ‘behandeling Natuurgeneeskunde);
 • De kosten van het consult.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt hiervoor een verzoek indienen door een email te sturen naar e-mail gre.sportmassage@live.nl. Uw verzoek zal dan binnen 30 dagen afgehandeld worden.

Cookiesbeleid

Gré Bowen Therapie Sportmassage gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die hier gebruikt worden zijn nodig voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan er hiermee de website geoptimaliseerd worden. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wijzigingen in privacyverklaring

Gré Bowen Therapie Sportmassage houdt het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Raadpleeg deze verklaring daarom regelmatig, zodat u deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Heeft u nog vragen of opmerkingen over mijn privacyverklaring? Neem contact met me op via 06-13079530 of gre.sportmassage@live.nl

NGS logo